Opis Szkolenia
Kod kursu VII-04
Nazwa Praca z uczniem z zespołem Aspergera
Adresat Placówka
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy nauczycieli na temat całościowych zaburzeń rozwoju, w tym zespołu Aspergera
  • kształtowanie umiejętności organizacji pracy z uwzględnieniem metod, form, sposobów
  • rozwijanie wiedzy na temat sposobów terapii i stosowania ich elementów w bieżącej pracy z uczniem
  • rozwijanie umiejętności prowadzenia dokumentacji w postaci indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
  • kształtowanie umiejętności oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej
Liczba godzin 20
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2019-10-10
Termin zgłaszania2019-10-05
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 30 czerwca 2019
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie