Opis Szkolenia
Kod kursu VII-04
Nazwa Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przedszkolnej. Wykorzystanie metod wizualnych w edukacji związanej z inteligencją emocjonalną dzieci. Planowanie i organizowanie pomoc psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
Adresat Placówka
Cele kursu
  • rozwój spostrzegawczości i cierpliwości u dzieci, rozwój manualny poprzez wykorzystanie środków TIK
  • rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci - nauka nazywania, rozpoznawania i wyrażania emocji
  • prawidłowe i skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
Liczba godzin 22
Prowadzącymgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2018-11-12
Termin zgłaszania2018-11-10
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 31 maja 2019
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPrzedszkole Publiczne im. Królewny Śnieżki w Zakrzewie