Opis Szkolenia
Kod kursu VII-04
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie z wybranymi narzędziami TIK przydatnymi w pracy nauczyciela oraz ich zastosowanie w praktyce szkolnej
Liczba godzin 10
Prowadzącymgr Katarzyna Kwaśnik
Proponowany termin szkolenia2018-01-08
Termin zgłaszania2018-01-07
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 11 czerwca 2018
Organizator mgr Katarzyna Kwaśnik
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaZespół Przedszkolno – Szkolny w Łąkiem