Opis Szkolenia
Kod kursu VII-06
Nazwa Współpraca z rodzicami
Adresat Placówka
Cele kursu
  • rozwijanie wiedzy na temat możliwych form współpracy i współdziałania
Liczba godzin 24
Prowadzącymgr M. Bekker-Goska, mgr I. Okrzesik-Frąckowiak, mgr J. Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2018-01-29
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:30
Zakończenie kursu czerwiec 2018
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPubliczne Przedszkole w Gołańczy