Opis Szkolenia
Kod kursu VII-07
Nazwa Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów oświatowych związanych z organizacja kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • prawidłowe i skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku
  • poznanie nowych sposobów indywidualizacji pracy ucznia z niepełnosprawnością intelektualną
  • kształtowanie umiejętności stosowania diagnozy funkcjonalnej oraz dostosowania metod i form pracy do potrzeb ucznia
  • nabycie umiejętności konstruowania WOPFU i jego odniesienia do IPET
Liczba godzin 19
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2018-12-03
Termin zgłaszania2018-12-01
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 30 kwietnia 2019
Organizator mgr Izabela Okrzesik-Frąckowiak
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkolenia2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec Ośrodek - ul. Kcyńska 48, Szkoła - ul. Janowiecka 22