Opis Szkolenia
Kod kursu VII-07
Nazwa Motywowanie zespołu klasowego
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie technik motywujących uczniów
  • poznanie nowych metod wychowawczych
  • poznanie sposobów aktywizacji uczniów przez naukę kodowania
Liczba godzin 39
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2019-10-10
Termin zgłaszania2019-10-05
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 30 czerwca 2020
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPubliczna Szkoła Podstawowa w Kruczu