Opis Szkolenia
Kod kursu VII-08
Nazwa Poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie z bibliotekami i repozytoriami cyfrowymi oraz z bibliograficznymi bazami danych, zapoznanie się z podstawowymi zasadami prawa autorskiego w szkole
Liczba godzin 12
ProwadzącyLidia Bochan, Magdalena Gutowska
Proponowany termin szkolenialuty 2018
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina
Zakończenie kursu sierpień 2018
Organizator mgr Anna Świątek
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego ul. Chodzieska 29 64-700 Czarnków