Opis Szkolenia
Kod kursu VII-08
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie TIK
Liczba godzin 16
ProwadzącyI. Okrzesik-Frąckowiak, M. Olejnik, B. Moskal, D. Kitowska
Proponowany termin szkolenia2019-10-28
Termin zgłaszania2019-10-26
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 30 czerwca 2020
Organizator dr Danuta Kitowska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa im. M Kilar w Kleszczynie