Opis Szkolenia
Kod kursu VII-09
Nazwa Ocenianie kształtujące
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie nauczycieli z ideą oceny rozwojowej
  • poznanie zasad OK - obserwacji (planowanie, przeprowadzenie, podsumowanie, wnioski)
  • rozwinięcie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania w swojej pracy informacji zwrotnej
  • przygotowanie do pracy z OK zeszytem w szkole
  • przygotowanie lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego
Liczba godzin 29
ProwadzącyI. Okrzesik-Frąckowiak, M. Boć-Ochyra
Proponowany termin szkolenia2019-01-05
Termin zgłaszania2019-01-04
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu czerwiec 2019
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu