Opis Szkolenia
Kod kursu VII-09
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie metod i narzędzi wspierających uczenia się
  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela
Liczba godzin 21
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2019-10-29
Termin zgłaszania2019-10-28
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu 30 czerwca 2020
Organizator mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łąkiem