Opis Szkolenia
Kod kursu VII-09
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • wykorzystanie darmowego oprogramowania do tworzenia interaktywnych pomocy, przygotowanie nauczycieli do wykorzystania tablicy interaktywnej w dydaktyce przedmiotowej, zapoznanie z narzędziem do tworzenia plików ogólnodostępnych
Liczba godzin 16
ProwadzącyOkrzesik-Frąckowiak, Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenialuty 2018 r.
Termin zgłaszania2018-01-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina
Zakończenie kursu sierpień 2018 r.
Organizator mgr Anna Świątek
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa im. Józefa Chociszewskiego w Chełście, 64-733 Drawsko