Opis Szkolenia
Kod kursu VII-10
Nazwa TIK w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela
  • tworzenie, edytowanie i udostępnianie plików ogólnodostępnych, zapoznanie z wachlarzem narzędzi dostępnych w ramach plików ogólnodostępnych
  • tworzenie quizów na platformie edukacyjnej Kahoot oraz Quizizz oraz ich wykorzystanie podczas lekcji
Liczba godzin 17
ProwadzącyB. Moskal, R. Pielacha, D. Pozierak
Proponowany termin szkolenia2019-11-12
Termin zgłaszania2019-11-11
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:15
Zakończenie kursu 11 lutego 2020
Organizator mgr Katarzyna Kwaśnik
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCentrum Kształcenia Ustawicznego w Złotowie