Opis Szkolenia
Kod kursu VII-11
Nazwa Wdrażanie nowej podstawy programowej - organizacja procesu nauczania
Adresat Placówka
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności analizy zapisów zawartych w preambule do podstawy programowej
  • doskonalenie umiejętności uwzględniania w planowaniu przedmiotowym zapisów ponadprzedmiotowych
  • doskonalenie umiejętności planowania badania osiągnięć szkolnych uczniów
  • doskonalenie umiejętności wyboru typu zadania do sprawdzania konkretnych umiejętności
  • doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji wyników badania osiągnięć uczniów
Liczba godzin 20
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkolenia2019-12-02
Termin zgłaszania2019-12-01
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:30
Zakończenie kursu czerwiec 2020
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa nr 2 w Wągrowcu