Opis Szkolenia
Kod kursu VII-12
Nazwa Motywowanie zespołu klasowego. Współpraca z rodzicami
Adresat Placówka
Cele kursu
  • podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie motywowania uczniów i zespołów klasowych oraz współpracy z rodzicami
Liczba godzin 7
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenia2020-02-26
Termin zgłaszania2020-02-24
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 15:00
Zakończenie kursu 07 maja 2020
Organizator dr Danuta Kitowska
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkolenia– Szkoła Podstawowa w Krajence