Opis Szkolenia
Kod kursu VII-13
Nazwa Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie z aplikacjami do wspierania czytelnictwa
  • zapoznanie z narzędziem do tworzenia plików ogólnodostępnych
  • zapoznanie z współczesnymi zasadami tworzenia prezentacji multimedialnych
  • zapoznanie z aplikacją Kahoot
Liczba godzin 20
ProwadzącyMałgorzata Olejnik, Barbara Moskal, Karolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenia2018-02-15
Termin zgłaszania2018-02-11
Czy został już uruchomionyTak
Godzina
Zakończenie kursu wrzesień 2018 r.
Organizator mgr Małgorzata Świątek
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPubliczna Szkoła Podstawowa w Kruczu