Opis Szkolenia
Kod kursu VII-16
Nazwa Ocenianie kształtujące
Adresat Placówka
Cele kursu
  • zapoznanie z podstawowymi elementami oceniania kształtującego (cele, kryteria sukcesu, pytania kluczowe
  • przygotowanie do stosowania pytań kluczowych w codziennej pracy z uczniami
  • przygotowanie lekcji z elementami oceniania kształtującego
  • zaplanowanie i przeprowadzenie w szkole OK obserwacji
Liczba godzin 8
Prowadzącymgr Marzena Boć-Ochyra
Proponowany termin szkolenia2018-03-07
Termin zgłaszania2018-03-06
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 16:00
Zakończenie kursu sierpień 2018
Organizator mgr Aleksandra Kaczmarek
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaSzkoła Podstawowa nr 2 w Złotowie