Opis Szkolenia
Kod kursu X-38
Nazwa Efektywna edukacja i wychowanie w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i w Zakładach Poprawczych
Adresat Nauczyciele i wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz nauczyciele szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych województwa wielkopolskiego
Cele kursu
  • przedstawienie problematyki budowania relacji wychowawca – wychowanek, i jej znaczenia dla skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych
  • omówienie zasad, zaleceń i dyrektyw motywowania wychowanków do przyjęcia oferty resocjalizacyjnej i aktywnego uczestnictwa w procesie korekcyjno – naprawczym
  • przedstawienie sposobów radzenia sobie z postawami buntowniczo – oporującymi
Liczba godzin 4
ProwadzącyWKO
Proponowany termin szkolenia2018-05-16
Termin zgłaszania2018-05-13
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 10:00
Zakończenie kursu 16 maja 2018 r.
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 9.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN w Koninie, ul. Sosnowa 14