Opis Szkolenia
Kod kursu X-44
Nazwa Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza_grupa VIII
Adresat Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego
Cele kursu
  • wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. obowiązków dyrektora szkoły/placówki
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zapoznanie z rolą i zadaniami dyrektora jako organizatora pracy zespołowej
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych
  • ocena pracy jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Liczba godzin 6
Prowadzącymgr Jacek Wiśniewski
Proponowany termin szkolenia2018-06-08
Termin zgłaszania2018-06-04
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 10:00
Zakończenie kursu 08 czerwca 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 13.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Piła, ul. Bydgoska 21