Dane niezbędne do zapisu na szkolenie


Dane osobowe
Adres zamieszkania

Inne

Szkoła

 

Oświadczenia

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz.926 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na udostępnienie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w celu organizacji kursu.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji dotyczących oferty CDN w Pile, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 z 9 września 2002 r., poz. 1204).