Opis Szkolenia
Nazwa Pomoc na rzecz osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie zwłaszcza osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem, wykorzystywanych oraz nieprzystosowanych społecznie, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Adresat Zainteresowani nauczyciele
Opis w ramach projektu: „Akademia Pedagoga
Liczba godzin 3
Prowadzącyterapeuci MONAR-u
Organizator mgr Joanna Stachowiak
Cena Bez opłat
Adres miejsca szkoleniaPiła, al. Niepodległości 135
Termin szkolenia2019-02-19
Godzina 14:00
Przewidziana ilość miejsc
Uwaga!!
18

Ilość miejsc na tej konferencji (warsztatach) jest ograniczona
Kto pierwszy ten lepszy!

Brak wolnych miejsc