Opis Szkolenia
Kod kursu I-02
Nazwa Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych - organizacja, dokumentowanie, diagnoza funkcjonalna ICF
Adresat nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
Cele kursu
  • prezentacja aktualnego prawa oświatowego regulującego zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zapoznanie ze zmianami w organizacji i zasadach udzielania pomocy psycho-logiczno-pedagogicznej
  • kształtowanie umiejętności stosowania diagnozy funkcjonalnej oraz dostosowania metod i form pracy do potrzeb ucznia ze SPE
  • nabycie umiejętności konstruowania wybranych dokumentów
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-11-30
Czy został już uruchomionyNie