Opis Szkolenia
Kod kursu I-15
Nazwa Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego
Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, specjaliści
Cele kursu
  • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów ewaluacji celów oraz procesów działań wychowawczych i profilaktycznych
  • poznanie wytycznych do opracowania programu wychowawczo–profilaktycznego
  • rozwijanie kompetencji w zakresie metod przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce
  • poznanie istoty programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2020 r
Termin zgłaszania2020-09-15
Czy został już uruchomionyNie