Opis Szkolenia
Kod kursu I-19
Nazwa Biblioterapia, jako pomoc w wychowaniu oraz przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, nauczyciele świetlic, nauczyciele - bibliotekarze, pedagodzy szkolni
Cele kursu
  • włączanie do programu wychowawczego działań z elementami biblioterapii
  • poznanie podstawowego kanonu lektur wspomagających rozwój dziecka
  • poznanie i przeprowadzenie przykładowych zajęć z elementami biblioterapii
  • nabycie umiejętności konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych
  • wykorzystanie modelu postępowania biblioterapeutycznego w pracy własnej
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkolenialuty 2021 r.
Termin zgłaszania2021-01-31
Czy został już uruchomionyNie