Opis Szkolenia
Kod kursu I-20
Nazwa Bajkoterapia jako forma pomocy w niwelowaniu lęków u dzieci w wieku 5 – 9 lat
Adresat nauczyciele przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej
Cele kursu
  • poznanie podstawowego lektur niezbędnych w prowadzeniu zajęć z elementami bajkoterapii
  • włączanie do programu wychowawczego działań z elementami bajkoterapii
  • umiejętność wykorzystania odpowiednich bajek w oswajaniu dzieci z ich emocjami oraz w celu niwelowania różnego rodzaju lęków
  • budowanie scenariuszy zajęć z elementami bajkoterapii
  • bajka w twórczym rozwoju dziecka
Liczba godzin 8
ProwadzącyIwona Bukowska
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie