Opis Szkolenia
Kod kursu I-21
Nazwa Teatr - narzędziem budowania i naprawiania relacji społecznych (teatroterapia)
Adresat zainteresowani nauczyciele i pedagodzy
Cele kursu
  • rozpoznawanie własnego potencjału
  • nauka współdziałania i pracy w zespole
  • podnoszenie samooceny poprzez działanie
  • nauka budowy scenariusza zajęć teatroterapii
  • zapoznanie z metodami technik teatralnych w rozwiązywaniu konfliktów
Liczba godzin 18
ProwadzącyEwelina Wyrzykowska
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie