Opis Szkolenia
Kod kursu I-25
Nazwa Higiena i emisja głosu. Ćwiczenia oddechu żebrowo - przeponowego w procesie emisji głosu
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy i psycholodzy
Cele kursu
  • choroby zawodowe nauczycieli – głos jako narząd pracy nauczyciela
  • poprawianie techniki mowy i wyrazistości wypowiedzi
  • jak chronić narządy mowy przed skutkami długotrwałego wysiłku
  • opanowanie oddechu żebrowo – przeponowego w procesie emisji głosu
  • poznanie w teorii i praktyce zasad prawidłowego posługiwania się głosem
Liczba godzin 8
ProwadzącyGrażyna Wrzaszczak
Proponowany termin szkoleniamarzec 2021 r.
Termin zgłaszania2021-02-28
Czy został już uruchomionyNie