SELECT command denied to user 'edupil_kursy'@'mysql5.progreso.pl' for table 'jakiekursy'SELECT command denied to user 'edupil_kursy'@'mysql5.progreso.pl' for table 'cele'SELECT command denied to user 'edupil_kursy'@'mysql5.progreso.pl' for table 'jakiekursy' Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - zapisy onlne na szkolenia
Opis Szkolenia
Kod kursu
Nazwa
Adresat
Cele kursu
Liczba godzin
Prowadzący
Proponowany termin szkolenia
Termin zgłaszania
Czy został już uruchomionyTak
Godzina
Zakończenie kursu
Organizator
Cena
Adres miejsca szkolenia