Opis Szkolenia
Kod kursu I-31
Nazwa Wizerunek nauczyciela jako zestaw czynników wzmacniających przekaz w procesie nauczania
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • wzrost umiejętności kreowania wizerunku poprzez wygląd
  • pomoc w odkrywaniu cech wartych podkreślenia pod kątem własnego wizerunku
  • rozwinięcie umiejętności rozpoznawania mowy ciała na podstawie gestów, postawy, mimiki rozmówców
  • poznanie zasad budowania wizerunku nauczyciela
  • pogłębienie wiedzy w zakresie czynników wpływających na wywołanie pierwszego dobrego wrażenia
Liczba godzin 6
Prowadzącydr Monika Rozmarynowska
Proponowany termin szkolenia2020-10-17
Termin zgłaszania2020-09-30
Czy został już uruchomionyNie