Opis Szkolenia
Kod kursu II-02
Nazwa Dziecięce układy taneczne z nietypowym rekwizytem na bazie muzyki klasycznej
Adresat nauczyciele wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • nabycie umiejętności wykorzystania muzyki klasycznej w pracy z dzieckiem
  • ukazanie aktywnego i twórczego sposobu przeżywania muzyki
  • doskonalenie umiejętności tworzenia układów tanecznych z prostymi rekwizytami
Liczba godzin 20
ProwadzącyAnita Kępińska
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie