Opis Szkolenia
Kod kursu II-18
Nazwa Od prawidłowej postawy ciała do usprawniania motoryki małej
Adresat nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej wychowania fizycznego
Cele kursu
  • wpływ prawidłowej postawy ciała na rozwój motoryki małej
  • usprawnianie motoryki małej celem do osiągnięcia samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego
Liczba godzin 7
ProwadzącyAgnieszka Adaszak-Pawlikowska
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie