Opis Szkolenia
Kod kursu II-44
Nazwa Myślenie wizualne. Lekcje chemii (forma online)
Adresat nauczyciele chemii z wszystkich etapów edukacji
Cele kursu
  • poszerzenie umiejętności graficznego kodowania informacji chemicznych
  • przegląd dobrych praktyk w zakresie stosowania wizualizacji na lekcjach chemii
  • poznanie podstaw sketchnotingu i mindmappingu
Liczba godzin 5
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie