Opis Szkolenia
Kod kursu II-46
Nazwa Metody badawcze w edukacji matematyczno-przyrodniczej: geografia
Adresat nauczyciele geografii, szkolne zespoły przedmiotowe
Cele kursu
  • planowanie innowacyjnych zajęć edukacyjnych
  • wspieranie uczniów w samodzielnym odkrywaniu świata
  • stawianie problemów badawczych
  • projektowanie przebiegu obserwacji, doświadczeń, czy eksperymentów do zadanych sytuacji lub zebranych materiałów
  • przykłady doświadczeń
Liczba godzin 5
Prowadzącydr Paweł M. Owsianny
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 30 listopada 20
Czy został już uruchomionyNie