Opis Szkolenia
Kod kursu II-53
Nazwa Doradztwo zawodowe w szkole
Adresat zainteresowani nauczyciele/doradcy zawodowi różnych typów szkół/placówek
Cele kursu
  • wsparcie metodyczno-dydaktyczne osób realizujących doradztwo zawodowe w szkole
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej planowania i dokumentowania pracy doradcy zawodowego
  • nabycie umiejętności tworzenia programu doradztwa zawodowego oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
  • wzbogacenie warsztatu pracy doradcy zawodowego o narzędzia diagnostyczne i materiały metodyczne
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkoleniawrzesień 2018 r.
Termin zgłaszaniado 10 września 201
Czy został już uruchomionyNie