Opis Szkolenia
Kod kursu III-01
Nazwa Przygotowuję testy umiejętności zawodowych zgodnie z ideą pomiaru dydaktycznego
Adresat nauczyciele kształcenia zawodowego
Cele kursu
  • doskonalenie umiejętności prawidłowego formułowania trzonów, werstraktorów i dystraktorów w pytaniach testowych
  • poznanie zasad redakcyjnych i interpunkcyjnych wykorzystywanych w zadaniach testowych
  • planowanie testu badania osiągnięć z zakresu ustalonego obszaru kompetencji zawodowych
  • przygotowanie testu on-line
  • opracowanie ilościowe i jakościowe wyników testowania
  • ewaluacja nauczycielskich planów dydaktycznych w kontekście uzyskanych wyników testowania
Liczba godzin 6
ProwadzącyMaria Kaczorowska
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2023
Termin zgłaszania2023-11-30
Cena 0.00 zł
Czy został już uruchomionyNie