Opis Szkolenia
Kod kursu III-01
Nazwa Udany start – forma nieodpłatna
Adresat nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek rozpoczynający pracę
Cele kursu
  • przygotowanie do planowania rozwoju zawodowego i osobowego
  • przygotowanie do planowania pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  • przygotowanie młodych nauczycieli do pełnienia funkcji nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, członka rady pedagogicznej
Liczba godzin 20
ProwadzącyIrena Denisoff
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2020 r
Termin zgłaszania2020-09-30
Czy został już uruchomionyNie