Opis Szkolenia
Kod kursu III-07
Nazwa ABC wolontariatu szkolnego
Adresat nauczyciele prowadzący w szkole lub chcący założyć w szkole koło wolontariatu
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności działania zespołowego
  • przedstawienie ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach działalności koła
  • rozbudzanie w młodych ludziach wrażliwości i empatii na potrzebujących pomocy
Liczba godzin 5
ProwadzącyAleksandra Baumann
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2020 r
Termin zgłaszania2020-09-30
Czy został już uruchomionyNie