Opis Szkolenia
Kod kursu III-16
Nazwa Myślenie wizualne – cz.2. Notowanie graficzne w szkole
Adresat nauczyciele wszystkich etapów edukacji
Cele kursu
  • poznanie technik podnoszących efektywność uczenia się
  • przegląd dobrych praktyk w zakresie stosowania grafiki w notowaniu
  • podniesienie umiejętności w zakresie sketchnotingu i mindmappingu
Liczba godzin 5
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2018 r.
Termin zgłaszania2018-11-30
Czy został już uruchomionyNie