Opis Szkolenia
Kod kursu III-24
Nazwa Ocenianie jest O.K.
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • efektywna informacja zwrotna zamiast oceny sumującej
  • nabycie umiejętności określania kryteriów oceniania NaCoBeZu oraz umiejętności formułowania pytań kluczowych
  • nabycie umiejętności formułowania celów lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia
  • przygotowanie nauczycieli do stosowania elementów oceniania kształtującego
Liczba godzin 8
ProwadzącyBożena Jabłońska
Proponowany termin szkoleniapaździernik 2020 r
Termin zgłaszania2020-09-30
Czy został już uruchomionyNie