Opis Szkolenia
Kod kursu III-25
Nazwa Bezpieczeństwo w szkole – procedury, regulaminy i przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa
Adresat zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, dyrektorzy szkół
Cele kursu
  • rozwijanie umiejętności stosowania w praktyce zasad bezpieczeństwa
  • rozwijanie wiedzy w zakresie tworzenia regulaminów i procedur związanych zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole
  • rozwijanie kompetencji w zakresie przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa w szkole
Liczba godzin 8
ProwadzącyAgnieszka Podanowska
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2021 r.
Termin zgłaszania2020-12-31
Czy został już uruchomionyNie