Opis Szkolenia
Kod kursu III-30
Nazwa Opracowanie i ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego
Adresat wychowawcy, pedagodzy, specjaliści, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Cele kursu
  • omówienie istoty programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki
  • poznanie metod przeprowadzania diagnozy w szkole i placówce
  • wskazania do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego
  • sposoby ewaluacji osiągnięcia celów i procesu działań wychowawczych i profilaktycznych
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenia2018-10-27
Termin zgłaszania2018-09-30
Czy został już uruchomionyNie