Opis Szkolenia
Kod kursu III-36
Nazwa Głos - moc zamiast krzyku
Adresat zainteresowani nauczyciele i pedagodzy
Cele kursu
  • zwiększenie siły głosu
  • uwalniane od problemu „ściśniętego gardła”
  • zapobieganie nadmiernej eksploatacji głosu
  • rozumienie wzmacniającej funkcji oddechu w procesie fonacyjnym
  • używanie oddechu żebrowo-przeponowego w procesie emisji głosu
Liczba godzin 8
ProwadzącyEwelina Wyrzykowska
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2019 r.
Termin zgłaszania2018-12-31
Czy został już uruchomionyNie