Opis Szkolenia
Kod kursu III-37
Nazwa Programowanie na II. etapie edukacyjnym - podstawy języka C++
Adresat nauczyciele szkół podstawowych
Cele kursu
  • rozwój kreatywnego i logicznego myślenia
  • zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami z zakresu programowania w języku C++
  • przykłady algorytmów przewidziane w podstawie programowej dla szkoły podstawowej
Liczba godzin 8
ProwadzącyWiesława Kozłowska
Proponowany termin szkolenia2021-01-23
Termin zgłaszania2020-12-31
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:00
Zakończenie kursu 30 stycznia 2021
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 110.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPlatforma MS TEAMS