Opis Szkolenia
Kod kursu III-39
Nazwa Programowanie na II etapie edukacyjnym - podstawy języka C++
Adresat nauczyciele szkół podstawowych
Cele kursu
  • przykłady algorytmów przewidziane w podstawie programowej dla szkoły podstawowej
  • zapoznanie z wiedzą i umiejętnościami z zakresu programowania w języku C++
  • rozwój kreatywnego i logicznego myślenia
Liczba godzin 24
ProwadzącyWiesława Kozłowska
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2019 r.
Termin zgłaszania2018-12-31
Czy został już uruchomionyNie