Opis Szkolenia
Kod kursu III-42
Nazwa E-zasoby
Adresat nauczyciele
Cele kursu
  • poznanie e-zasobów edukacyjnych, wyszukiwanie informacji w źródłach elektronicznych i krytyczna ocena jakości pozyskanej informacji
Liczba godzin 5
ProwadzącyKarolina Skotarczak-Dobrzyńska
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie