Opis Szkolenia
Kod kursu III-43
Nazwa Tworzenie ciekawych grafik w aplikacjach Piktocharcie i Canvie
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • umiejętność stworzenia grafiki w aplikacji Piktochart oraz Canva
  • projektowanie grafik z wykorzystaniem technologii informacyjnej – komunikacyjnej narzędzia dostępne w „chmurze
Liczba godzin 8
ProwadzącyBarbara Moskal
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszania2018-10-31
Czy został już uruchomionyNie