Opis Szkolenia
Kod kursu III-45
Nazwa Tworzenie ciekawych wizualnych i interaktywnych treści w Genially
Adresat zaineresowani nauczyciele
Cele kursu
  • umiejętność stworzenia wizualnych i interaktywnych treści w aplikacji Genially
Liczba godzin 8
ProwadzącyBarbara Moskal
Proponowany termin szkoleniagrudzień 2020 r.
Termin zgłaszania2020-11-30
Czy został już uruchomionyNie