Opis Szkolenia
Kod kursu III-45
Nazwa Wspieranie czytelnictwa metodami TIK
Adresat nauczyciele bibliotekarze, poloniści oraz zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów kształcenia
Cele kursu
  • poznanie aplikacji: LearningApps, Story Jumper, Kahoot
  • wykorzystanie darmowych programów na zajęciach dydaktycznych
  • tworzenie ćwiczeń i zadań w aplikacjach dostępnych online
  • poznanie aplikacji pomocnych w rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży
Liczba godzin 8
ProwadzącyMałgorzata Olejnik
Proponowany termin szkolenialistopad 2018 r.
Termin zgłaszania2018-10-31
Czy został już uruchomionyNie