Opis Szkolenia
Kod kursu III-54
Nazwa Pierwsza pomoc przedmedyczna
Adresat nauczyciele, personel administracyjny
Cele kursu
  • chwyty i pozycje ratunkowe
  • pozycja boczna ustalona
  • zapoznanie uczestników ze stanami zagrożenia życia - zawał m. sercowego, udar mózgu, cukrzyca, oparzenia, rany, złamania, uczulenia, krwotoki, resuscytacja, ciała obce, zatrucia
  • ćwiczenia resuscytacji dziecka i osoby dorosłej
Liczba godzin 8
ProwadzącyWojciech Zawacki
Proponowany termin szkoleniamarzec 2021 r.
Termin zgłaszania2021-02-28
Czy został już uruchomionyNie