Opis Szkolenia
Kod kursu IV-04
Nazwa Biblioteki, archiwa i repozytoria cyfrowe jako narzędzie w edukacji
Adresat zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • zapoznanie z kolekcjami literackimi, multimediami i grafiką
  • zapoznanie z zasobami kultury i sztuki, archiwaliami
  • zapoznanie z zasobami historycznymi oraz kartograficznymi
Liczba godzin 4
ProwadzącyMagdalena Gutowska
Proponowany termin szkolenialuty 2024
Termin zgłaszania2024-01-31
Cena 0.00 zł
Czy został już uruchomionyNie