Opis Szkolenia
Kod kursu
Nazwa
Adresat
Cele kursu
Liczba godzin
Prowadzący
Proponowany termin szkolenia
Termin zgłaszania
Czy został już uruchomionyTak
Godzina
Zakończenie kursu
Organizator
Cena
Adres miejsca szkolenia