Opis Szkolenia
Kod kursu VI-11
Nazwa Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
Adresat rodzice, nauczyciele wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Cele kursu
  • poznanie zagadnień związanych z rozwojem seksualnym, jego uwarunkowaniami, przejawami i nieprawidłowościami w funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • nabycie umiejętności zastosowania wiedzy o seksualności w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • przygotowanie nauczycieli do rozmów z rodzicami na temat rozwoju seksualnego ich dziecka w aspekcie jego prawidłowości i zaburzeń
Liczba godzin 5
ProwadzącyDanuta Szcześniak
Proponowany termin szkolenia2024-01-20
Termin zgłaszania2024-01-17
Cena 65.00 zł
Czy został już uruchomionyNie