Opis Szkolenia
Kod kursu VII-03
Nazwa Podsumowanie stażu nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego w oparciu o przepisy przejściowe do 2027 r.
Adresat nauczyciele mianowani szkół i placówek oświatowych
Cele kursu
  • udoskonalenie umiejętności nauczycieli mianowanych w zakresie przygotowania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Liczba godzin 8
ProwadzącyIzabela Okrzesik - Frąckowiak
Proponowany termin szkoleniakwiecień 2024
Termin zgłaszania2024-03-31
Cena 0.00 zł
Czy został już uruchomionyNie