Opis Szkolenia
Kod kursu VII-06
Nazwa Komunikacja zdalna w szkole
Adresat Placówka
Cele kursu
  • poznanie nowych technologii i narzędzi do komunikacji zdalnej w szkole
  • poznanie nowych technologii i narzędzi do pracy zdalnej z uczniami
  • poznanie nowych metod pracy wspierających nauczycieli w komunikacji i pracy zdalnej z uczniami, możliwych do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej
  • dokonywanie konstruktywnej oceny uczniów w warunkach pracy zdalnej
  • doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie komunikacji i pracy zdalnej w szkole
Liczba godzin 22
ProwadzącyMarzena Teterus
Proponowany termin szkolenia2020-12-02
Termin zgłaszania2020-12-01
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 14:00
Zakończenie kursu maj 2021
Organizator mgr Marzena Teterus
Cena 0.00 zł
Adres miejsca szkoleniaPubliczna Szkoła Podstawowa w Kruczu