Opis Szkolenia
Kod kursu VIII-28
Nazwa Kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Adresat zainteresowani nauczyciele i inne osoby posiadające wykształcenie średnie lub średnie branżowe, posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo
Cele kursu
  • przygotowanie do pracy kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
Liczba godzin 10
ProwadzącyProgram MEN
Proponowany termin szkoleniastyczeń 2024
Termin zgłaszania2023-12-31
Cena 0.00 zł
Czy został już uruchomionyNie