Opis Szkolenia
Kod kursu X-04
Nazwa Integralne podejście do procesu wychowania i nauczania. Wzmocnienie roli wychowawczej szkoły – rola i zadania wychowawcy we współczesnej szkole, umiejętności wychowawcze nauczyciela
Adresat Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego
Cele kursu
  • poznanie koncepcji nauczania i wychowania integralnego
  • określenie roli nauczyciela-wychowawcy
  • kształcenie umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela-wychowawcy
Liczba godzin 6
Prowadzącydr Danuta Kitowska
Proponowany termin szkolenia2018-09-06
Termin zgłaszania2018-09-03
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 09:30
Zakończenie kursu 06 września 2018 r.
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 13.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, ul. Bydgoska 21