Opis Szkolenia
Kod kursu X-40
Nazwa Rola i zadania dyrektora – lider pracy zespołowej, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, zarządzanie pokoleniami, prawne aspekty współpracy z rodzicami, ochrona danych osobowych, stosowanie KPA, ocena pracownicza
Adresat Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego
Cele kursu
  • wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. obowiązków dyrektora szkoły/placówki
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • zapoznanie z rolą i zadaniami dyrektora jako organizatora pracy zespołowej
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora w zakresie ochrony danych osobowych
  • ocena pracy jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Liczba godzin 6
Prowadzącymgr Jacek Wiśniewski
Proponowany termin szkolenia2018-05-30
Termin zgłaszania2018-05-27
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 10:00
Zakończenie kursu 30 maja 2018
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 13.00 zł
Adres miejsca szkoleniaODN Poznań, ul. Górecka 1