Opis Szkolenia
Kod kursu X-47
Nazwa Nowy nadzór pedagogiczny – formy realizacji, znajomość i stosowanie prawa oświatowego, akty prawa wewnątrzszkolnego (wewnątrzprzedszkolnego). Dokumentacja w szkole
Adresat Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego
Cele kursu
  • wyposażenie uczestników szkolenia w podstawową wiedzę nt. nadzoru pedagogicznego w placówce
  • zapoznanie z obowiązkami dyrektora jako organu nadzoru pedagogicznego
  • zapoznanie z rolą nauczycieli w planowaniu i realizacji nadzoru pedagogicznego
  • omówienie form i zapoznanie z przykładami narzędzi nadzoru pedagogicznego
  • zapoznanie z dokumentacją związaną z nadzorem pedagogicznym, w tym planem nadzoru pedagogicznego
Liczba godzin 6
Prowadzącymgr Jacek Wiśniewski
Proponowany termin szkolenia2018-05-18
Termin zgłaszania2018-05-14
Czy został już uruchomionyTak
Godzina 10:00
Zakończenie kursu 18 maja 2018 r.
Organizator mgr Jolanta Midor
Cena 13.00 zł
Adres miejsca szkoleniaCDN Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15