Opis Szkolenia
Kod kursu I-14
Nazwa Uczeń niepełnosprawny w stopniu lekkim w klasie ogólnodostępnej
Adresat nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy
Cele kursu
  • kształtowanie umiejętności dostosowania wymagań
  • rozwijanie wiedzy na temat metod pracy z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim
  • nabycie umiejętności konstruowania WOPFU i jego odniesienia do IPET - u
  • zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów oświatowych związanych z organizacją kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  • omówienie funkcjonowania ucznia na lekcjach i przerwach – jego potrzeby
  • wzbogacenie wiedzy nauczycieli na temat niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim
Liczba godzin 5
ProwadzącyJoanna Stachowiak
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie