Opis Szkolenia
Kod kursu I-26
Nazwa Terapeutyczne metody nauki mówienia, czytania, pisania
Adresat logopedzi, pedagodzy, psycholodzy i zainteresowani nauczyciele
Cele kursu
  • nabycie umiejętności doboru metody nauki mówienia czytania i pisania do rodzaju zaburzenia
  • pokaz terapeutycznych metod nauki mówienia, czytania i pisania
  • prezentacja terapeutycznych metod nauki mówienia, czytania i pisania
  • zapoznanie z zaburzeniami: mowy, czytania i pisania wg klasyfikacji medycznych
Liczba godzin 8
ProwadzącyMilena Stasiak
Proponowany termin szkolenialistopad 2020 r.
Termin zgłaszania2020-10-31
Czy został już uruchomionyNie